poniedziałek, 29 czerwca 2020

Nabór na specjalistyczne usługi opiekuńcze


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinie ogłasza nabór specjalistów na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w celu wsparcia funkcjonowania 5–letniego dziecka w miejscu zamieszkania .Bliższe informacje w poszczególnych folderach:

Logopeda

Terapeuta integracji sensorycznej


Informacja o wynikach naboru:środa, 10 czerwca 2020

Informacja o zasadach obsługi interesantów w GOPS Ciechocin


Mając na uwadze bezpieczeństwo klientów i pracowników GOPS Ciechocin obsługa interesantów będzie realizowana z zachowaniem następujących zasad:
  •   Każda osoba wchodząca do GOPS Ciechocin zobowiązana jest do zakrycia ust i nosa oraz dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku (dozownik z płynem znajduje się na stoliku przy drzwiach wejściowych).
  •  Wszystkie sprawy załatwiane są na korytarzu dolnym w którym  może znajdować się 1 interesant;
  • W szczególnie uzasadnionych przypadkach załatwianie spraw odbywać się będzie w biurze w którym może przebywać tylko 1 interesant;
  •     Dokumenty składane osobiście do urzędu oraz przesłane pocztą tradycyjną podlegają 24 godzinnej kwarantannie.


 Zachęcamy do korzystania z alternatywnych sposobów komunikacji:
- telefonicznie 56 683 70 67,  661-242-081 lub 661-318-113;
-  za pomocą  ePUAP;
- wysyłając pisma / wnioski przez pocztę elektroniczną: gopsciechocin@tlen.pl
- tradycją drogą pocztową;
- poprzez osobiste złożenie dokumentów w siedzibie GOPS po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

                                                                                                       Kierownik GOPS Ciechocin
                                                                                                       /-/ Sławomir Buczkowski


Informacja na temat projektu pt ,,Aktywizacja NEET"
Darmowe wsparcie psychologiczne w ramach grup wsparcia „Równoważnia”
Fundacja ADRA Polska, wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom społecznym, w tym lękowi wywołanemu pandemią wirusa COVID-19, uruchamia grupy wsparcia online prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów.
Natłok myśli, zastanawianie się jak odnajdziemy się na rynku pracy po ustaniu pandemii, jak będziemy dalej funkcjonować w zmienionej rzeczywistości, izolacja - to problemy, z jakimi zmaga się od pewnego czasu większość Polaków. Mogą one prowadzić do wzmożonego napięcia emocjonalnego, z którym bardzo trudno jest sobie poradzić.
Dlatego Fundacja ADRA Polska zaprasza do udziału w grupach wsparcia w ramach projektu „Równoważnia”. Do udziału w grupie może zgłosić się każdy, kto odczuwa wyżej wymienione trudności. Dzięki grupie można bezpiecznie i anonimowo podzielić się własnymi przeżyciami, wymienić doświadczeniami, pomysłami, otrzymać wsparcie. Można tu potkać ludzi, którzy przeżywają te same problemy, którzy nie ocenią i nie skrytykują, ale zrozumieją i wesprą.
– Aktywne uczestnictwo w grupie to pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów, także dodatkowo również praca nad sobą i rozwój osobisty. To często pierwszy krok na drodze do nowego życia – komentuje Magda Matuszewska, koordynator akcji z Fundacji ADRA Polska.
Grupy wsparcia „Równoważnia” będą odbywać się pod opieką specjalistów - psychologów, trenerów, doradców zawodowych, terapeutów i coachów. Grupy działać będą w oparciu o model, dzięki któremu pod „skrzydłami” jednego mentora wsparciem mogą zostać objęte nawet 144 osoby. Już teraz otrzymujemy dużo zgłoszeń, co pokazuje, jak wielkie jest zapotrzebowanie na tego typu pomoc. – dodaje Magda Matuszewska z Fundacji ADRA Polska.
Spotkania grup wsparcia odbywać się będą online i wymagają jedynie komputera i dostępu do Internetu. Udział w nich jest bezpłatny.
Co zrobić, aby dołączyć do grupy wsparcia „Równoważnia”?

·         wejść na stronę www.adra.pl/kryzys
·         wypełnić krótki formularz
·         poczekać na kontakt ze strony Fundacji.
Informacja o koloniach dla dzieci rolników


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie informuje, iż Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras ul. Kościelna 5a/1, 20-307 Lublin zwróciło się z prośbą o pomoc w rekrutacji uczestników kolonii dla dzieci rolników z terenu Gminy Ciechocin.Miejsce kolonii: Biały Dunajec k/Zakopanego, termin: 01.07.2020 – 10.07.2020, liczba proponowanych miejsc dla dzieci: 10W ramach organizacji kolonii zostaje zapewniony – transport autokarowy (miejsce zbiórki na terenie Gminy), zakwaterowanie i wyżywienie, opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medycznej itd., ubezpieczenie NNW, bilety wstępu, środki higieniczne, dezynfekcyjne i ochrony osobistej dla dzieci.Koszt kolonii dla jednej osoby wynosi 1150,00 zł brutto, z tego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 750,00 zł brutto.Różnica wynikająca z kosztów wypoczynku i dofinansowania FSUSR, tj. 400,00 zł pokryta zostaje przez rodzica.WARUNKI, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY DZIECKO ROLNIKA MOGŁO SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA:

1. data urodzenia dziecka – od 1 stycznia 2004 r. (wiek – do 16 lat)
2. jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.
 Uwaga:
- ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno–rentowym wyklucza z możliwości dofinansowania kolonii

-rodzic/opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania wakacji
3. dostarczenie przez Rodziców kompletu uzupełnionych i podpisanych dokumentów:
- zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu,
- Karta uczestnika (4 strony)


Ze względów na krótki termin rekrutacji osoby zainteresowane proszone są o kontakt z GOPS Ciechocin w terminie do 15 czerwca 2020 r.
poniedziałek, 8 czerwca 2020

żywność w czerwcu 2020 r.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s Miliszewy 51 informuje, iż w dniu 18 czerwca 2020 r. / czwartek / od godz. 800 do 1300 w siedzibie Ośrodka będzie wydawana żywność pozyskana z Banku Żywnościowo-Rzeczowego w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.