środa, 31 lipca 2019

Nabór wniosków na żywność w ramach programu PO PŻGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie informuje, iż od września 2019 roku rusza kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018.
Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane trudną sytuacją życiową (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej tj.  ubóstwo; sieroctwo; bezdomność; bezrobocie; niepełnosprawność; długotrwała lub ciężka choroba; przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizm lub narkomania; zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa; klęska żywiołowa lub ekologiczna) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj.:
·       1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
·       1056 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Wnioski o objęcie pomocą można składać w siedzibie GOPS Ciechocin od dnia 12.08.2018 roku.
Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 56 683 70 67, kom. 661 242 081.


poniedziałek, 29 lipca 2019

Dożywianie dzieci w szkoleGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie informuje, iż od dnia 29.07.2019 roku można składać wnioski o pomoc w postaci dożywiania dzieci w szkole w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.
Uprawnienie do korzystania z pomocy w postaci dożywiania dzieci w szkole jest uwarunkowane trudną sytuacją życiową (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej tj.  ubóstwo; sieroctwo; bezdomność; bezrobocie; niepełnosprawność; długotrwała lub ciężka choroba; przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizm lub narkomania; zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa; klęska żywiołowa lub ekologiczna) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj.: 792,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby chcące skorzystać z pomocy powinny zgłosić się do tutejszego Ośrodka z wnioskiem oraz dokumentami potwierdzającymi wysokość miesięcznego dochodu netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 56 683 70 67, kom. 661 242 081

środa, 10 lipca 2019

POPŻ edycja 2018 podsumowaniePODPROGRAM 2018 – efekty
1.    W ramach POPŻ Podprogram 2018, który był realizowany w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019 współpracowaliśmy z Bankiem Żywności w Toruniu. Celem programu było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących.
2.    Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
·         warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
  • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
·         mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
  • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
·         cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
·         tłuszcze (olej rzepakowy),
·         dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).
3. Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do  505 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
24,98288 ton żywności;
4241  paczek żywnościowych;
0 posiłków;
5. W ramach Podprogramu 2018 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 2  warsztaty edukacyjne, w których udział wzięło 28 osób.
6. Rodzaje warsztatów:
• Kulinarne – 1  spotkanie dla 14  uczestników
• Niemarnowanie żywności – 1  spotkanie dla 14  uczestników