środa, 10 czerwca 2020

Informacja o koloniach dla dzieci rolników


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie informuje, iż Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras ul. Kościelna 5a/1, 20-307 Lublin zwróciło się z prośbą o pomoc w rekrutacji uczestników kolonii dla dzieci rolników z terenu Gminy Ciechocin.Miejsce kolonii: Biały Dunajec k/Zakopanego, termin: 01.07.2020 – 10.07.2020, liczba proponowanych miejsc dla dzieci: 10W ramach organizacji kolonii zostaje zapewniony – transport autokarowy (miejsce zbiórki na terenie Gminy), zakwaterowanie i wyżywienie, opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medycznej itd., ubezpieczenie NNW, bilety wstępu, środki higieniczne, dezynfekcyjne i ochrony osobistej dla dzieci.Koszt kolonii dla jednej osoby wynosi 1150,00 zł brutto, z tego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 750,00 zł brutto.Różnica wynikająca z kosztów wypoczynku i dofinansowania FSUSR, tj. 400,00 zł pokryta zostaje przez rodzica.WARUNKI, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY DZIECKO ROLNIKA MOGŁO SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA:

1. data urodzenia dziecka – od 1 stycznia 2004 r. (wiek – do 16 lat)
2. jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.
 Uwaga:
- ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno–rentowym wyklucza z możliwości dofinansowania kolonii

-rodzic/opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania wakacji
3. dostarczenie przez Rodziców kompletu uzupełnionych i podpisanych dokumentów:
- zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu,
- Karta uczestnika (4 strony)


Ze względów na krótki termin rekrutacji osoby zainteresowane proszone są o kontakt z GOPS Ciechocin w terminie do 15 czerwca 2020 r.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.