czwartek, 12 grudnia 2019

Informacja wypłaty świadczeń w grudniu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Ciechocinie informuje, iż w miesiącu grudniu 2019 r. wypłata wszystkich świadczeń tj. zasiłków okresowych, stałych, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego /500+/ odbędzie się w dniu 17 grudnia 2019 r. /wtorek/.

czwartek, 5 grudnia 2019

Informacja dotycząca godzin pracy w GOPS


 W dniu 24 grudnia 2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie będzie czynny w godzinach: 7:30 – 12:00, natomiast w dniu 31 grudnia 2019 r. w godzinach: 7:30 – 13:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

poniedziałek, 4 listopada 2019

Stypendia


INFORMACJA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s Miliszewy 51 informuje, że Gmina otrzymała dotację na stypendia szkolne w związku z tym od dnia 12 listopada 2019r. roku będą realizowane wypłaty stypendium szkolnego za okres od 1 września 2019r. do 31 grudnia 2019r.
Dokumenty potwierdzające poniesione wydatki należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s Miliszewy 51
w dniach:
·      poniedziałek-czwartek w godz. 7.30-15.00

Termin realizacji do 23 grudnia 2019r.

wtorek, 1 października 2019

POPŻ z opóźnieniem

Szanowni Państwo,


1.        Z przykrością informujemy, że rozpoczęcie POPŻ Podprogramu 2019 opóźni się o kilka miesięcy. Powodem jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa [KOWR] przetargu na dostarczanie żywności. Kilku przedsiębiorców odwołało się od wyników postępowania, wskazując formalne błędy w procedurzeKrajowa Izba Odwoławcza przychyliła się do tego wniosku, uznając, że błędy, które pojawiły się w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez KOWR, mogły wpłynąć na jego wyniki. Z tego względu KOWR był zobowiązany do anulowania całego procesu. W załączeniu przesyłamy informację o unieważnieniu opublikowaną przez KOWR.
2.        W zaistniałej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie nowego przetargu. Zakładając, że został on ogłoszony w drugiej połowie sierpnia 2019 r. dostawy produktów do naszego magazynu rozpoczną się dopiero w grudniu br. lub nawet w styczniu 2020 r. W związku z tym wszyscy musimy wykazać się cierpliwością, niestety bowiem nie mamy wpływu na przebieg procedur. Możemy mieć jedynie nadzieję, że więcej uchybień nie będzie.
  1. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaktualizowało Wytyczne na Podprogram 2019. Jest to pierwszy konieczny krok, by KOWR mógł ogłosić ponowne przetarg. Okres dostaw i dystrybucja zostały wydłużone się o 1 miesiąc. Wytyczne przewidują okres dostaw od grudnia 2019, ale biorąc pod uwagę aktualne wydarzenia i nasze dotychczasowe doświadczenie przy realizacji wcześniejszych programów, wiemy, że nastąpi to znacznie później. KOWR ma możliwość przyspieszyć procedurę wyłaniania zwycięzców i podpisywania z nimi umów, jednak w tym momencie ciężko powiedzieć jak długo to potrwa.  Jednocześnie informujemy, że nastąpi zmiana składu rocznego zestawu paczki –ilość koncentratu pomidorowego została zmniejszona z 8 do 7 sztuk. Fakt ten wynika ze wzrostu cen żywności w ostatnich miesiącach.
  2. Prosimy o poinformowanie Państwa podopiecznych o zaistniałej, całkowicie niezależnej od nas sytuacji i prawdopodobnych terminach rozpoczęcia realizacji Podprogramu 2019.
  3. Bardzo ubolewamy nad powstałą sytuacją. Jest ona dużym utrudnieniem zarówno dla Państwa, jak i dla nas, a przede wszystkim dla Państwa podopiecznych. Mamy nadzieję, że administracja rządowa dołoży wszelkich starań, aby czas oczekiwania na realizację Podprogramu był jak najkrótszy.    BŻ Toruń


poniedziałek, 30 września 2019

Nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinie ogłasza nabór specjalistów na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w celu wsparcia funkcjonowania 12–letniego chłopca w miejscu zamieszkania .

Bliższe informacje w poszczególnych folderach:

czwartek, 12 września 2019

Ogłoszenie o naborze na swiadczenie specjalistycznych usług opiekuńczychKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinie ogłasza nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w celu wsparcia funkcjonowania 12–letniego chłopca w miejscu zamieszkania (informacje w poszczególnych folderach):

Oferty należy składać lub przesłać pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu) do dnia 26.09.2019 do godz. 12:00 na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie, Miliszewy 51, 87 – 408 Ciechocin. 
Aplikacje niekompletne, niespełniające wymagań oraz te, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Kierownik GOPS będzie się kierował następującymi kryteriami :
- cena brutto za 1 godzinę (zegarową) świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – 100%.
Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 26.09.2019 o godz. 12:15
Osoba uprawniona do kontaktu– Marta Lisińska,  tel. 661 242 081


Informacja o wynikach naboru: