wtorek, 18 czerwca 2024

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego+ - Podprogram 2023


 

 


 

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, iż rozpoczyna się kolejny program wsparcia żywnościowego dla osób potrzebujących: Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego+. 

Program realizowany jest w okresie 09.2023-11.2024. Dystrybucja artykułów spożywczych do osób potrzebujących planowana jest w okresie 06-11.2024. 

Cel programu: 

· przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym oraz zapewnianie środków towarzyszących, wspierających ich włączenie społeczne. 

 

Zadania i działania realizowane w programie: 

·   Organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych; 

· Racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPR oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym; 

·   Przekazanie artykułów spożywczych osobom potrzebującym (ubogim, rodzinom wielodzietnym, osobom w kryzysie bezdomności, migrantom – zgodnie z art. 7 Ustawy i pomocy społecznej), zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej przez Ośrodek Pomocy Społecznej 

· Prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących, zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne; 

·  Przeciwdziałanie marnowaniu żywności poprzez udostępnienie osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie zzasadami Programu dodatkowej żywności pochodzącej z darowizn. 

 

Grupa docelowa: 

Z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 2.056,40 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1.590,00 PLN dla osoby w rodzinie. 

Pomoc mogą uzyskać osoby najbardziej potrzebujące, które otrzymały skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

Przewidziane efekty i rezultaty: 

zmniejszenie deprywacji materialnej osób najbardziej potrzebujących oraz ich włączenie społeczne poprzez realizację wspierających środków towarzyszących, takich jak: warsztaty edukacyjne oraz doradztwo indywidualne w zakresie dietetyki, prowadzenia gospodarstwa domowego oraz integracji społecznej. 

 

 

W ramach FEPŻ 2021-2027 w roku kalendarzowym 2024 OPL Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie  współpracujący z Bankiem Żywności w Toruniu, wspiera osoby potrzebujące z województwa kujawsko – pomorskiego , w powiecie  golubsko – dobrzyńskim w gminie Ciechocin.

 

Dodatkowo OPL Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie   wraz z Bankiem Żywności będzie realizował następujące, planowane działania towarzyszące wśród osób potrzebujących, wspierające ich włącznie społeczne: 

·        Cykle edukacyjne tematyczne: edukacji ekonomicznej, żywieniowo-dietetyczne, kulinarne, dotyczące praw konsumenta. 

·        Warsztaty edukacyjne z zakresu: niemarnowania żywności, prawidłowej segregacji odpadów, kulinarne, psychodietetyczne, gospodarowanie budżetem domowym. 

·        Działania o charakterze włączeniowo-integracyjnym (cykle). 

·        Dyżury konsultacyjne. 

Więcej informacji o działalnościBanków Żywnościoraz sposobie realizacji programu na stronie internetowej www.fepz.bankizywnosci.pl oraz w mediach społecznościowych na//www.facebook.com/share/p/nZjnbr1iRpy97xbS/ 

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach realizacji Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego+ proszone są o kontakt z pracownikami: 

·       Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinie osobiście lub pod nr. tel 56 683 70 67 lub 661 242 081  

 

 
 

 

 

 

 

 

 


poniedziałek, 17 czerwca 2024

Informacja o terminie wydawania żywności

Informacja

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie informuje, iż w dniu 4 lipca 2024 r. / czwartek / od godz. 800 do 1400 w siedzibie Ośrodka będzie wydawana żywność pozyskana z Banku Żywnościowo-Rzeczowego w Toruniu w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023środa, 12 czerwca 2024

Kolonie letnie organizowane przez Centrum Wspierania Młodzieży w Bydgoszczy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie informuje, iż  otrzymał propozycję koloni letnich.

Organizatorem kolonii jest  Centrum Wspierania Młodzieży w Bydgoszczy

Proponowany termin:

1.     1. Tleń: od 22.06.2024r. do 30.06.2024r.

Koszt: 599 zł. z dofinansowaniem KRUS

Koszt: 1749 zł. bez dofinansowania KRUS

 kolonie Tleń

2.     2.    Mikoszewo:

a)   od 15.08.2024r. do 23.08.2024r.

Koszt: 749 zł. z dofinansowaniem KRUS

Koszt: 1899 zł. bez dofinansowania KRUS


b)  od 23.08.2024r. do 31.08.2024r.

Koszt: 599 zł. z dofinansowaniem KRUS

Koszt: 1749 zł. bez dofinansowania KRUS

kolonie Mikoszewo


Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 665 454 194 lub 502 626 171


piątek, 10 maja 2024

STYPENDIA

 

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie informuje, iż od  dnia 13 maja 2024 roku będą realizowane wypłaty stypendium szkolnego

za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Dokumenty /faktury, rachunki/ potwierdzające poniesione wydatki należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s Miliszewy 51, w godzinach pracy ośrodka tj.:

·      poniedziałek - w godz. 7.30-15.30

·      wtorek - w godz. 7.30 - 16.30

·      środa - czwartek w godz. 7.30 - 15.30

·      piątek - w godz. 7.30 - 14.30

Wypłata stypendium realizowana będzie na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.

Termin realizacji do 27 czerwca 2024 r.

W przypadku pytań proszę o kontakt tel. 661 242 081; 56 683 70 67 lub e-mail: gopsciechocin@tlen.pl

piątek, 29 marca 2024

Informacja

                                 Informacja


W dniu 29 marca 2024 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie będzie czynny do godz. 12:30.


Za utrudnienia przepraszamy.

środa, 24 stycznia 2024