środa, 30 listopada 2016

wypłata zasiłków w miesiącu grudniu 2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miliszewach informuje, iż w miesiącu grudniu 2016 roku wypłata świadczeń z pomocy społecznej (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy), świadczenia wychowawczego (500+) oraz świadczeń rodzinnych odbędzie się w dniu 16.12.2016 r.

wtorek, 29 listopada 2016

Informacja PO PŻ 2014-2020

Program Operacyjny
   Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2016
współfinansowany przez
Europejski Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Dystrybucja żywności z Podprogramu 2016 trwać będzie od września  2016 r. do czerwca 2017 r.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych do sporządzenia posiłków i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji - określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie, stanowiąc systematyczne wsparcie.
Realizacja tego programu przyczyni się do ograniczenia ubóstwa, zmniejszenia obszarów głodu i niedożywienia zwłaszcza wśród dzieci poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego tych osób i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

W Podprogramie 2016  realizowane są również  w ramach działań statutowych organizacji, działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

1.    warsztatów kulinarnych „CUDA SMAKI”
2.    warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia „ZDROWIE TO PODSTAWA”,
3.    programów  edukacyjnych mających  na  celu  zapoznanie  z  zasadami zdrowego  odżywiania  i  przeciwdziałania   marnowaniu   żywności „ NIE MARNUJ ŻYWNOŚCI”,
4.    warsztatów edukacji ekonomicznej – prowadzenie gospodarstwa domowego  „OSZCZĘDZAJ – DŁUŻEJ BĘDZIE”
Wyżej wymienione działania towarzyszące realizowane są przez wyspecjalizowanych  trenerów.

W sprawie składania przez osoby najbardziej potrzebujące uwag lub skarg dotyczących sposobu realizacji dystrybucji prosimy o kontakt z:
Kierownikiem GOPS Ciechocin Sławomirem Buczkowskim


wydawanie żywności w miesiącu grudniu 2016

wtorek, 22 listopada 2016

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie informuje, iż z przyczyn od nas niezależnych w dniu jutrzejszym tj.  23.11.2016 roku nie będą wydawane jabłka.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

wtorek, 8 listopada 2016

poniedziałek, 7 listopada 2016

Stypendia szkolne

INFORMACJA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie
z/s Miliszewy 51 informuje, że Gmina otrzymała dotację na
stypendia szkolne w związku z tym od dnia 09 listopada 2016 roku będą realizowane wypłaty stypendium szkolnego za okres od 1 września 2016r. do 31 grudnia 2016r.
Dokumenty potwierdzające poniesione wydatki należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s Miliszewy 51
w dniach:
·      poniedziałek-czwartek w godz. 7.30-15.00