czwartek, 18 kwietnia 2019

Stypendia


INFORMACJA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s Miliszewy 51 informuje, że Gmina otrzymała dotację na stypendia szkolne w związku z tym od dnia
23 kwietnia 2019 roku będą realizowane wypłaty stypendium szkolnego za
okres od 1 stycznia 2019r. do 30 czerwca 2019r.
Dokumenty potwierdzające poniesione wydatki należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s Miliszewy 51 w dniach:
·      poniedziałek-czwartek w godz. 7.30-15.00

Termin realizacji do 25 czerwca 2019r.

czwartek, 11 kwietnia 2019

Wypłata zasiłków w miesiącu kwietniu 2019 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Ciechocinie informuje, iż w miesiącu kwietniu 2019 r. wypłata wszystkich świadczeń tj. zasiłków okresowych , stałych, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego /500+/ odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2019 r. /poniedziałek/.

poniedziałek, 1 kwietnia 2019

żywność w kwietniu 2019 r.


I  N  F  O  R  M  A  C  J  A


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s Miliszewy 51 informuje, iż w dniu 11 kwietnia 2019 r. / czwartek / od godz. 800 do 1300 w siedzibie Ośrodka będzie wydawana żywność pozyskana z Banku Żywnościowo-Rzeczowego w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.