wtorek, 28 lutego 2023

Dodatkowa żywność

 W związku z otrzymaniem z Banku Żywnościowo-Rzeczowego w Toruniu artykułów żywnościowych – płatków śniadaniowych, słodyczy informujemy o możliwości odbioru powyższych artykułów przez osoby korzystające z programu POPŻ.

Odbioru powyższych artykułów można dokonywać codziennie w siedzibie GOPS Ciechocin tj. Miliszewy 51 w godzinach pracy Ośrodka.

Ilość produktów ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.


Jednocześnie przypominamy, iż obecnie trwa nabór wniosków na żywność w ramach POPŻ na rok 2023- szczegóły tutaj

środa, 1 lutego 2023

Świadczenie wychowawcze 500+
Od 1 lutego 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko do dnia ukończenia przez nie 18. roku życia. Wynosi 500 zł miesięcznie, a w przypadku opieki naprzemiennej 250 zł. Beneficjenci 500 plus, którym ZUS aktualnie wypłaca świadczenie, powinni wstrzymać się w styczniu ze składaniem wniosków na kolejny okres.

Składanie wniosków o świadczenie 500+ na nowy okres świadczeniowy

 

Wnioski 500+ na nowy okres świadczeniowy będzie można złożyć, tak jak dotychczas, za pośrednictwem:

·       PUE ZUS,

·       aplikacji mobilnej mZUS dostępnej na urządzenia mobilne,

·       portalu Emaptia,

·       bankowości elektronicznej, jeśli bank ma taką usługę.

 

Osobie, która złoży prawidłowo wypełniony wniosek:

·       do 30 kwietnia 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r.

·       w maju 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca,

·       w czerwcu 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca,

·       w lipcu 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 30 września 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od lipca,

·       w sierpniu 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 października 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od sierpnia.

 

Świadczenie 500+ przysługuje także obcokrajowcom zamieszkałym w Polsce:

  • obywatelom UE/EFTA,
  • pozostałym cudzoziemcom, o ile mają legalny pobytu w Polsce wraz z  dostępem do polskiego rynku pracy. Do wniosku powinni dołączyć dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce wraz z dostępem do rynku pracy, np. kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

 

Nadal będą obowiązywać dotychczasowe wnioski. Jedyne zmiany zostaną wprowadzone w słowniku okresów świadczeniowych do wniosku oraz w słowniku pouczeń do wniosku SW-U - z uwagi na zmianę legislacyjną.

 

Składanie wniosków o świadczenie 500+ na nowy okres świadczeniowy przez obywateli Ukrainy

 

Świadczenie 500+ przysługuje także obywatelom Ukrainy, którzy przybyli z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r., w związku z działaniami wojennymi  i uzyskali legalny pobyt w Polsce na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 

Obywatele Ukrainy będą mogli składać wnioski poprzez:

·        PUE ZUS,

·        portal Empatia

·        bankowość elektroniczną.

 

Zgodnie o obecnie obowiązującym stanem prawnym, wnioski SW-U na okres 2023/2024 obywatele Ukrainy będą mogli składać do 24 sierpnia 2023 r.