poniedziałek, 30 marca 2020

Nabór na specjalistyczne usługi opiekuńcze

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinie ogłasza nabór na specjalistę (psychologa) na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w celu wsparcia funkcjonowania 5–letniego dziecka w miejscu zamieszkania .

Bliższe informacje w poniższym folderze:

Psycholog

08.04.2020
Informacja o wynikach naboru:


środa, 25 marca 2020

Bezpłatna pomoc psychologiczna


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie informuje, iż w związku z kryzysem epidemiologicznym istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego telefonicznego wsparcia  psychoterapeutów z Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. 
Osoby potrzebujące mogą kontaktować się ze wszystkimi terapeutami w Polsce – nie tylko w granicach naszego województwa.  


Lista psychoterapeutów

poniedziałek, 16 marca 2020

Zmiany w funkcjonowaniu GOPS Ciechocin


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie informuje, iż w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 wprowadzone zostają następujące zasady:

1. W budynku GOPS Ciechocin od dnia 16 marca 2020 r. sprawy załatwiane będą telefonicznie lub drogą pocztową. W szczególnych przypadkach osobiście za uprzednim zgłoszeniem telefonicznym.

2. Interesanci umówieni telefonicznie będą wpuszczani do budynku GOPS Ciechocin przez Pracownika po uzyskaniu informacji i wpisaniu do rejestru - kto?, do kogo?
Następnie, zejdzie do nich pracownik, który bądź zakwalifikuje sprawę jako wymagającą pilnego załatwienia, bądź umówi klienta na inny termin.

 3. Kierownik GOPS Ciechocin apeluje do klientów o rozważne korzystanie z usług ośrodka w obecnej sytuacji zagrożenia koronawirusem.

4. W miarę możliwości proszę wykorzystywać alternatywne sposoby komunikacji z ośrodkiem: przez ePUAP, za pośrednictwem bankowości elektronicznej w przypadku ubiegania się o świadczenie „500+”,  wysyłając pisma/wnioski przez pocztę elektroniczną: gopsciechocin@tlen.pl lub telefonicznie 56 683 70 67, 661 318 113, 661 242 081.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z tymczasowym zamknięciem kasy UG Ciechocin od dnia 16-03-2020 r.  wypłata świadczeń tj. świadczeń rodzinnych w tym zasiłku pielęgnacyjnego, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego /500+/ w formie gotówkowej będzie niemożliwa do zrealizowania.

W celu otrzymania tych  świadczeń należy przygotować numer konta bankowego oraz  skontaktować się telefonicznie z GOPS Ciechocin, gdzie po weryfikacji zostaną Państwo poproszeni o podanie numeru konta bankowego, na który ma zostać przekazane przyznane świadczenie.WAŻNE!!!

Informujemy, iż zaplanowane na dzień 24 marca 2020 roku wydawanie żywności w ramach Programu PO PŻ zostaje odwołane ze względu na rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.


piątek, 13 marca 2020

Ważne informacje


Uwaga

W celu uniknięcia zagrożenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19  wywołanej  SARS-CoV-2 prosimy o  ograniczenie wizyt w GOPS Ciechocin do niezbędnego minimum.
W celu załatwienia spraw prosimy o :
- kontakt telefoniczny  56 683 70 67; 661-242-081
- e-mail   gopsciechocin@o2.pl
- listownie  GOPS Ciechocin, Miliszewy 51, 87-408 Ciechocin
Jednocześnie informujemy, iż w związku z tymczasowym zamknięciem kasy UG Ciechocin od dnia 16-03-2020 r.  wypłata świadczeń tj. świadczeń rodzinnych w tym zasiłku pielęgnacyjnego, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego /500+/ w formie gotówkowej będzie niemożliwa do zrealizowania.

W celu otrzymania tych  świadczeń należy przygotować numer konta bankowego oraz  skontaktować się telefonicznie z GOPS Ciechocin, gdzie po weryfikacji zostaną Państwo poproszeni o podanie numeru konta bankowego, na który ma zostać przekazane przyznane świadczenie.poniedziałek, 9 marca 2020

Nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinie ogłasza nabór specjalistów na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w celu wsparcia funkcjonowania 5–letniego dziecka w miejscu zamieszkania .Bliższe informacje w poszczególnych folderach:


Logopeda

Pedagog

Psycholog

Terapeuta Integracji Sensorycznej25.03.2020
Informacja o wynikach naboru:
wtorek, 3 marca 2020

Informacja Bank Żywnośći

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 - aktualne informacje

https://drive.google.com/open?id=1Th_NYXs-9cNSYD-_rSl3r-X1l-7Bg_SQ

żywność w marcu 2020 r.


I  N  F  O  R  M  A  C  J  A


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s Miliszewy 51 informuje, iż w dniu 24 marca 2020 r. / wtorek / od godz. 800 do 1300 w siedzibie Ośrodka będzie wydawana żywność pozyskana z Banku Żywnościowo-Rzeczowego w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.