poniedziałek, 30 stycznia 2017

żywność w lutym 2017 r.

I  N  F  O  R  M  A  C  J  AGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s Miliszewy 51 informuje, iż w dniu 08 lutego 2017 r. / środa / od godz. 800 do 1200 w siedzibie Ośrodka będzie wydawana żywność pozyskana z Banku Żywnościowo-Rzeczowego w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

wtorek, 17 stycznia 2017

Nowe kryteria POPŻ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie informuje, iż zmianie uległo kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Zgodnie z nowymi wytycznymi o pomoc mogą ubiegać się osoby samotnie gospodarujące, których dochód netto nie przekracza kwoty 1 268, 00 zł, oraz rodziny, w których dochód netto na osobę nie przekracza kwoty 1 028, 00 zł przy jednoczesnym wystąpieniu okoliczności, o których mowa w art.7 ustawy o pomocy społecznej.

Osoby i rodziny zainteresowane otrzymaniem bezpłatnej żywności muszą zgłosić się do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Miliszewach w celu otrzymania skierowania bądź uzyskania informacji o spełnieniu kryterium dochodowym kwalifikującym do odbioru żywności.

poniedziałek, 2 stycznia 2017

żywność w styczniu 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s Miliszewy 51 informuje, iż w dniu  12 stycznia 2017 r. /czwartek/  od godz. 800 do 1200 w siedzibie Ośrodka będzie wydawana żywność pozyskana z Banku Żywnościowo-Rzeczowego w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.