środa, 10 czerwca 2020

Informacja o zasadach obsługi interesantów w GOPS Ciechocin


Mając na uwadze bezpieczeństwo klientów i pracowników GOPS Ciechocin obsługa interesantów będzie realizowana z zachowaniem następujących zasad:
  •   Każda osoba wchodząca do GOPS Ciechocin zobowiązana jest do zakrycia ust i nosa oraz dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku (dozownik z płynem znajduje się na stoliku przy drzwiach wejściowych).
  •  Wszystkie sprawy załatwiane są na korytarzu dolnym w którym  może znajdować się 1 interesant;
  • W szczególnie uzasadnionych przypadkach załatwianie spraw odbywać się będzie w biurze w którym może przebywać tylko 1 interesant;
  •     Dokumenty składane osobiście do urzędu oraz przesłane pocztą tradycyjną podlegają 24 godzinnej kwarantannie.


 Zachęcamy do korzystania z alternatywnych sposobów komunikacji:
- telefonicznie 56 683 70 67,  661-242-081 lub 661-318-113;
-  za pomocą  ePUAP;
- wysyłając pisma / wnioski przez pocztę elektroniczną: gopsciechocin@tlen.pl
- tradycją drogą pocztową;
- poprzez osobiste złożenie dokumentów w siedzibie GOPS po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

                                                                                                       Kierownik GOPS Ciechocin
                                                                                                       /-/ Sławomir Buczkowski


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.