wtorek, 22 listopada 2022

Ważna informacja dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, osób niepełnosprawnych oraz rolników, którzy są odbiorcami energii elektrycznej w 2023 roku

 

Informacje o zamrożeniach cen prądu od 01.01.2023r.

Od 1 stycznia 2023 r. zostaną zamrożone ceny prądu dla tych, którzy utrzymają zużycie w określonych limitach.

Zamrożenie cen prądu w 2023 r. w ramach limitów wprowadza Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku
w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Granice zużycia są następujące:

  • 2000 kWh - dla osób fizycznych,

  • 2600 kWh - dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,

  • 3000 kWh - dla rolników, posiadaczy Karty Dużej Rodziny i ich rodzin.

Oświadczenie o spełnieniu warunków

Osoby uprawnione do wyższych limitów niż 2000 kWh muszą złożyć odpowiednie oświadczenie
u dostawcy energii.

Odbiorcy uprawnieni składają oświadczenie niezwłocznie po spełnieniu przesłanek, nie później niż w terminie do 30 czerwca 2023 r.

W sprawie terminu i innych szczegółów na temat składania przedmiotowego oświadczenia prosimy kontaktować się z dostawcą energii.

  • Jakie oświadczenie składają osoby niepełnosprawne (limit 2600 kWh)?

Osoby niepełnosprawne składają oświadczenie zakładom energetycznym. Jednak zakład energetyczny może żądać przedstawienia do wglądu orzeczenia o niepełnosprawności.

Limit 2600 kWh przysługuje osobie posiadającej:

  1. orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

  2. orzeczenie, o którym mowa w art. 5 pkt 1, 1a lub 2 albo art. 62 ust. 2 pkt 1 lub 2 albo ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wystarczy, że dokument ma jeden z domowników. Prawo wyznacza szeroko krąg osób uprawnionych. Bo są to „osoby zamieszkująca wspólnie z osobą posiadającą odpowiednie orzeczenie”.

  • Jakie oświadczenie składają rodziny wielodzietne (limit 3000 kWh)?

W przypadku rodzin wielodzietnych odbiorca uprawniony przekazuje energetyce numer Karty Dużej Rodziny i załącza kopię tej Karty. Zakład energetyczny może żądać przedstawienia do wglądu od tego odbiorcy ważnej Karty Dużej Rodziny w celu weryfikacji danych.

Czy można złożyć oświadczenie przez Internet?

Tak, gdyż oświadczenie, składa się na piśmie, w postaci papierowej lub elektronicznej.

W przypadku oświadczenia w postaci papierowej opatruje się je podpisem własnoręcznym i składa osobiście w siedzibie przedsiębiorcy energetycznego albo listownie.

Oświadczenie złożone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i składa za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Oświadczenie odbiorcy uprawnionego


Wyjaśnienie dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

wtorek, 15 listopada 2022

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s Miliszewy 51 informuje, że od  dnia 17 października 2022r. roku będą realizowane wypłaty stypendium szkolnego za okres od 1 września 2022r. do 31 grudnia 2022r.

Dokumenty /faktury, rachunki/ potwierdzające poniesione wydatki należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s Miliszewy 51, w godzinach pracy ośrodka tj.:

·      poniedziałek - w godz. 7.30-15.30

·      wtorek - w godz. 7.30 - 16.30

·      środa - czwartek w godz. 7.30 - 15.30

·      piątek - w godz. 7.30 - 14.00

Wypłata stypendium realizowana będzie na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.

Termin realizacji do 15 grudnia 2022r.

W przypadku pytań proszę o kontakt tel. 661 242 081; 56 683 70 67 lub e-mail: gopsciechocin@tlen.pl