Ochrona danych osobowych


Administratorem Twoich danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie reprezentowany przez Kierownika GOPS. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie , Miliszewy 51 , 87-408 Ciechocin, telefonicznie: 56 683 70 67   lub e-mailowo na adres: gops@ciechocin.pl
Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych: Wiesław Wernerowicz, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: iod-gops@ciechocin.pl.

Klauzule obowiązujące

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.