czwartek, 24 sierpnia 2023

 

INFORMACJA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s w Miliszewach informuje, iż od 28 sierpnia 2023 roku wydawane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024 . Wnioski należy składać od dnia 1 września 2023 roku do dnia 15 września 2023 roku,
a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i  kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2023 roku W przypadku pełnoletniego ucznia wniosek
o ustalenie prawa do stypendium składa pełnoletni uczeń.

Formularze wniosków można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s Miliszewy 51 oraz ze strony www.gopsciechocin.pl.

Więcej informacji na temat stypendiów i zasiłków szkolnych można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s w Miliszewach 51, tel. 661 242 081.

 

 wniosek o stypendium szkolne

środa, 9 sierpnia 2023

Ważne przypomnienie

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu - Dobrzyniu przypomina, iż

osoby z niepełnosprawnością do dnia 31.08.2023 r. mogą składać wnioski o
dofinansowanie ze środków PFRON w ramach realizacji pilotażowego
programu pn. "Aktywny samorząd" - Moduł I – likwidacja barier
utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.

Szczegółowe informacje w poniższym linku:

piątek, 4 sierpnia 2023

Termin wydawania żywności

 I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s Miliszewy 51 informuje, iż w dniu 24 sierpnia 2023 r. / czwartek / od godz. 800 do 1300 w siedzibie Ośrodka będzie wydawana żywność pozyskana z Banku Żywnościowo-Rzeczowego w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.