czwartek, 24 sierpnia 2023

 

INFORMACJA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s w Miliszewach informuje, iż od 28 sierpnia 2023 roku wydawane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024 . Wnioski należy składać od dnia 1 września 2023 roku do dnia 15 września 2023 roku,
a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i  kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2023 roku W przypadku pełnoletniego ucznia wniosek
o ustalenie prawa do stypendium składa pełnoletni uczeń.

Formularze wniosków można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s Miliszewy 51 oraz ze strony www.gopsciechocin.pl.

Więcej informacji na temat stypendiów i zasiłków szkolnych można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s w Miliszewach 51, tel. 661 242 081.

 

 wniosek o stypendium szkolne

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.