wtorek, 29 listopada 2016

Informacja PO PŻ 2014-2020

Program Operacyjny
   Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2016
współfinansowany przez
Europejski Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Dystrybucja żywności z Podprogramu 2016 trwać będzie od września  2016 r. do czerwca 2017 r.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych do sporządzenia posiłków i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji - określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie, stanowiąc systematyczne wsparcie.
Realizacja tego programu przyczyni się do ograniczenia ubóstwa, zmniejszenia obszarów głodu i niedożywienia zwłaszcza wśród dzieci poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego tych osób i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

W Podprogramie 2016  realizowane są również  w ramach działań statutowych organizacji, działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

1.    warsztatów kulinarnych „CUDA SMAKI”
2.    warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia „ZDROWIE TO PODSTAWA”,
3.    programów  edukacyjnych mających  na  celu  zapoznanie  z  zasadami zdrowego  odżywiania  i  przeciwdziałania   marnowaniu   żywności „ NIE MARNUJ ŻYWNOŚCI”,
4.    warsztatów edukacji ekonomicznej – prowadzenie gospodarstwa domowego  „OSZCZĘDZAJ – DŁUŻEJ BĘDZIE”
Wyżej wymienione działania towarzyszące realizowane są przez wyspecjalizowanych  trenerów.

W sprawie składania przez osoby najbardziej potrzebujące uwag lub skarg dotyczących sposobu realizacji dystrybucji prosimy o kontakt z:
Kierownikiem GOPS Ciechocin Sławomirem Buczkowskim


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.