Świadczenia wychowawcze

Program - Rodzina 500 plus
01 kwietnia 2016 roku ruszył rządowy program „Rodzina 500+”. W ramach  programu świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie otrzymywali rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci mogła otrzymać świadczenie na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł na osobę wsparcie takie otrzymywały również rodziny na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe było wyższe i wynosiło 1200 zł.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw wprowadziła szereg zmian dotyczących programu Rodzina 500+ obowiązujących od 01 lipca 2019 roku . Wśród najwazniejszych z nich są:

- zniesienie progu dochodowego uprawniającego pobieranie świadczenia wychowawczego 500+ na pierwsze lub jedyne dziecko, co w praktyce oznacza objęcie świadczeniem wszystkie dzieci do ukończenia przez nich 18 roku życia;

- Zmiany dotyczące nowonarodzonych dzieci. Rodzice będą mogli składać wnioski w ciągu trzech miesięcy od urodzenia dziecka, pieniądze zaś zostaną wypłacone z wyrównaniem od dnia narodzin. Nowe przepisy dotyczą dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.

Samotni rodzice nie będą już musieli spełniać wymogu ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica.


OD 1 czerwca 2022 realizatorem programu jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.