Świadczenia wychowawcze

Program - Rodzina 500 plus
01 kwietnia 2016 roku ruszył rządowy program „Rodzina 500+”. W ramach  programu świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie otrzymywali rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci mogła otrzymać świadczenie na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł na osobę wsparcie takie otrzymywały również rodziny na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe było wyższe i wynosiło 1200 zł.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw wprowadziła szereg zmian dotyczących programu Rodzina 500+ obowiązujących od 01 lipca 2019 roku . Wśród najwazniejszych z nich są:

- zniesienie progu dochodowego uprawniającego pobieranie świadczenia wychowawczego 500+ na pierwsze lub jedyne dziecko, co w praktyce oznacza objęcie świadczeniem wszystkie dzieci do ukończenia przez nich 18 roku życia;

- Zmiany dotyczące nowonarodzonych dzieci. Rodzice będą mogli składać wnioski w ciągu trzech miesięcy od urodzenia dziecka, pieniądze zaś zostaną wypłacone z wyrównaniem od dnia narodzin. Nowe przepisy dotyczą dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.

Samotni rodzice nie będą już musieli spełniać wymogu ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica.

Realizatorem programu na terenie naszej gminy jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie z siedzibą w Miliszewach.


Jak otrzymać świadczenie wychowawcze?

Warunkiem otrzymania świadczenia jest złożenie wniosku. Wnioski na okres zasiłkowy 2019/2021 można składać od 1 lipca 2019 r. (wnioski elektroniczne) oraz od 01 sierpnia 2019 r. (wnioski papierowe), do programu można dołączyć w dowolnym momencie.


Ważne! Złożenie wniosku do 30 września 2019 roku gwarantuje otrzymanie wsparcia na pierwsze dziecko z wyrównaniem od 1 lipca 2019 roku, jeśli wcześniej świadczenie to nie było przyznane.  Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.


Wniosek o 500+ (obowiązujący od 01-07-2019)
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.