wtorek, 23 sierpnia 2022

Stypendium szkolne

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s w Miliszewach informuje, iż od 22 sierpnia 2022r. wydawane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023. Wnioski należy składać od dnia 1 września 2022r. do dnia 15 września 2022r.a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i  kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2022r. W przypadku pełnoletniego ucznia wniosek o ustalenie prawa do stypendium składa pełnoletni uczeń.

Formularze wniosków można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s Miliszewy 51 oraz ze strony www.gopsciechocin.pl.

Więcej informacji na temat stypendiów i zasiłków szkolnych można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s w Miliszewach 51, tel. 661 242 081.

 

 Wniosek wraz z RODO

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.