środa, 5 stycznia 2022

dodatek osłonowy- niezbędne informacje


 Komu przysługuje?

•    osobie w gospodarstwie domowym 1 osobowym
•    osobie w gospodarstwie domowym co najmniej 2 osobowym

Zasady przyznawania, wysokość świadczenia i kryteria:
Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym (na podstawie dochodów osiągniętych: a) w 2020 r.- w przypadku wniosku złożonego w okresie od 01-01-2022 do 31-07-2022); b) w 2021 r.- w przypadku wniosku złożonego w okresie od 01-08-2022 do 31-10-2022;

Wysokość dopłat w ramach dodatku osłonowego:
•    gospodarstwo domowe 1 osobowe otrzyma 400 zł/500 zł*
•    gospodarstwo domowe 2-3 osobowe otrzyma 600 zł /750 zł*
•    gospodarstwo domowe 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł*
•    gospodarstwo domowe 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł*

* Ważne ! Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz  powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków przysługuje w wyższej kwocie.

Miejsce i forma złożenia wniosku:
Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego można składać:
•    elektronicznie poprzez platformę e-PUAP
•    tradycyjnie (papierowo) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miliszewach 51:
- poniedziałek, środa, czwartek: godz. od 7:30 do 15:30,
- wtorek: godz. od 7:30 do 16:30,
- piątek: godz. od 7:30 do 14:30.

Termin:
Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego należy złożyć do 31 października 2022 r. Wnioski złożone po 31 października 2022 pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Świadczenia przyznane na wnioski złożone do 31 stycznia 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.
Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia 2022r., nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.


WNIOSEK o dodatek osłonowy

Informacja RODO

Instrukcja wypełnienia wniosku

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.