wtorek, 19 stycznia 2021

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2021 roku

 

Powiat Golubsko-Dobrzyński od dnia 1 stycznia 2021 r. kontynuuje realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
z uwagi na liczbę mieszkańców Powiat może otworzyć dwa punkty świadczące taką pomoc.

Jeden z punktów prowadzony jest na podstawie porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką
i Radą Okręgową Izby Radców Prawnych, w którym świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna. Punkt ten mieści się przy ul. Plac 1000-lecia 25 w Golubiu-Dobrzyniu i czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 11:30 do 15:30.

Drugi punkt prowadzony jest na podstawie umowy zawartej z organizacją pozarządową wybraną w ramach otwartego konkursu ofert i  funkcjonuje w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w dniu 9 listopada
2020 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
w 2021 roku.   

W wyniku przeprowadzonego konkursu spośród pięciu ofert Zarząd Powiatu dokonał ostatecznego wyboru jednej oferty, która spełniała zarówno wymogi formalne, jak i merytoryczne. Realizatorem zadania zostało Stowarzyszenie Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mieszczący się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, ul. Plac Wolności 13 w Kowalewie Pomorskim czynny jest w następujących godzinach:

Poniedziałek 800-1200 

Wtorek 800-1200 

Środa 1500-1900

Czwartek 800-1200 

Piątek 1500-1900 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232) nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

W chwili obecnej ze względu na sytuację epidemiologiczną porady odbywają się wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: 784 637 815

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym nieodpłatnej mediacji oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń.

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.