piątek, 6 listopada 2020

Ważne informacje Program "Posiłek w szkole i w domu"

 

Drodzy Rodzice

w związku z wejściem w życie decyzji Ministra Edukacji i Nauki o czasowym zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w placówkach edukacyjnych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2 oraz pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie realizacji Programu „Posiłek w szkole i w domu”, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż zachowana zostaje dotychczasowa forma wsparcia dzieci uczęszczających do szkół tj. jeden gorący posiłek.

Osoby, które mają przyznaną ww. pomoc na podstawie decyzji administracyjnej i w dalszym czasie chcą korzystać z tej formy pomocy winny skontaktować się z tutejszym Ośrodkiem w celu ustalenia szczegółów dotyczących odbioru posiłku.

Numery kontaktowe: 661 242 081, 56 683 70 67

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.