środa, 5 sierpnia 2020

Informacja stypendia szkolne

        

INFORMACJA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s w Miliszewach informuje, że od 05 sierpnia 2020r. wydawane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021. Wnioski należy składać od dnia 1 września 2020r. do dnia 15 września 2020r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i  kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2020r. W przypadku pełnoletniego ucznia wniosek o ustalenie prawa do stypendium składa pełnoletni uczeń.

Formularze wniosków można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s Miliszewy 51 oraz ze strony www.gopsciechocin.pl.

Więcej informacji na temat stypendiów i zasiłków szkolnych można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s w Miliszewach 51, tel. 56 683 70 67.

 

 Wniosek o stypendium szkolne

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.