środa, 14 sierpnia 2019

Stypendia


        
INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s w Miliszewach informuje, że od 26 sierpnia 2019r. wydawane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020. Wnioski należy składać od dnia 2 września 2019r. do dnia 16 września 2019r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i  kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2019r. W przypadku pełnoletniego ucznia wniosek o ustalenie prawa do stypendium składa pełnoletni uczeń.
Formularze wniosków można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s Miliszewy 51 oraz ze strony www.gopsciechocin.pl.
Więcej informacji na temat stypendiów i zasiłków szkolnych można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s w Miliszewach 51, tel. 56 683 70 67.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.