czwartek, 9 sierpnia 2018

Stypendia szkolne

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s w Miliszewach informuje, że od 13 sierpnia 2018r. wydawane i przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019. 
Wnioski należy składać do dnia 15 września 2018r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i  kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2018r.
W przypadku pełnoletniego ucznia wniosek o ustalenie prawa do stypendium składa pełnoletni uczeń.
Formularze wniosków można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s Miliszewy 51.
Więcej informacji na temat stypendiów i zasiłków szkolnych można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s w Miliszewach 51, tel. 56 6837067.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.