środa, 18 kwietnia 2018

Dzienny Dom Pobytu w Nowej WsiDzienny Dom Pobytu w Nowej Wsi
Zaprasza osoby niesamodzielne, zamieszkujące na terenie Gminy Ciechocin oraz ich opiekunów i osoby z otoczenia do uczestnictwa w projekcie
„Dzienny Dom Pobytu w Nowej Wsi”

DLA KOGO?
W projekcie wziąć udział mogą:
1.    Osoby niesamodzielne, które na skutek stanu zdrowia lub podeszłego wieku nie mogą samodzielnie wykonywać co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (np. ubieranie, jedzenie), zamieszkujące na terenie Gminy Ciechocin.
2.    Opiekunowie i osoby z otoczenia ww. osób niesamodzielnych, zamieszkujący na terenie Gminy Ciechocin.

CO OFERUJEMY?
W ramach projektu przewidziano 2 turnusy po 11 miesięcy pobytu w DDP.
Pierwszy turnus planowany jest od 01.06.2018 do 30.04.2019.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW DDP NOWA WIEŚ :
ü  Pobyt w DDP od poniedziałku do piątku w dni robocze (8:00-16:00)
ü  Wyżywienie (śniadanie i obiad z deserem)

ü  Codzienne zajęcia z fizjoterapeutą
ü  Warsztaty i poradnictwo psychologiczne
ü  Opieka pielęgniarska i usługi pielęgnacyjne
ü  Zajęcia terapeutyczne: m.in. terapia zajęciowa, muzykoterapia itp.
ü  Zajęcia integracyjno-kulturalne  
ü  Poradnictwo prawne – dotyczące wybranych problemów osób niesamodzielnych i ich rodzin
ü  Transport na miejsce DDP i z powrotem (dla części osób spełniającej kryteria)
    KORZYŚCI DLA OPIEKUNÓW: 

ü  Warsztaty grupowe, m.in. wzmacniające kompetencje opiekuńcze
ü  Indywidualne poradnictwo psychologiczne
ü  Poradnictwo prawne

UDZIAŁ OPIEKUNÓW JEST BEZPŁATNYJAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU?
Aby wziąć udział w projekcie, należy:
1.    Wypełnić Formularz Zgłoszeniowy, który można otrzymać:
ü  W wersji wydrukowanej w Urzędzie Gminy w Ciechocinie, Ciechocin 172 oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechocinie, Miliszewy 51 (pracownicy GOPS udzielą także innych niezbędnych informacji dotyczących projektu i procesu rekrutacji).
ü  W wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy (www.ciechocin.pl), GOPS (www.gopsciechocin.pl), PSG (www.psg.edu.pl)

2.    Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć osobiście lub przesyłając pocztą do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinie, Miliszewy 51, z dopiskiem: Dzienny Dom Pobytu w Nowej Wsi, Nowa Wieś 20, 87-408 Ciechocin.

Wypełniony i zeskanowany formularz można także przesłać drogą elektroniczną na adres: ddp.nowawies@gmail.com


UWAGA!!!

REKRUTACJA OSÓB CHĘTNYCH UDZIAŁEM W PROJEKCIE TRWA DO 11.05.2018

GDZIE UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI?
W przypadku wątpliwości, informacji można zasięgać w Biurze Projektu  w miejscowości Nowa Wieś (siedziba DDP) oraz w Urzędzie Gminy Ciechocin i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Ciechocinie.
Ponadto można kontaktować się mailowo i/lub telefonicznie:
  • 056 683 70 67; 601 619 159; 500 660 786
  • ddp.nowawies@gmail.com
Formularz zgłoszeniowy[1] Opłaty nie będą pobierane od osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.